ubezpieczenia nowy sącz nowy sącz ubezpieczenia limanowa ubezpieczenia ubezpieczenia krynica ubezpieczenia grybów
limanowa ubezpieczenia
limanowa ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Nasza agencja ubezpieczeniowa działająca na terenie Małopolski (szczególnie w miastach takich jak: Nowy Sącz, Krynica, Limanowa i Grybów), oferuje szereg produktów,
które pozwalają zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Możemy zaoferować ubezpieczenia zdrowotne i na życie dla całej rodziny, ubezpieczenia samochodowe (w tym ubezpieczenie OC i AC) przygotowane z myślą o właścicielach aut i podróżne dla osób pragnących bezpiecznie przemierzać świat - naszej kompleksowej ofercie posiadamy różnego rodzaju ubezpieczenia takie jak:

Ubezpieczenia Grybów

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Współpracujmy z wieloma zakładami ubezpieczeń i na bieżąco monitorujemy ich akcje promocyjne, dlatego w naszej ofercie mamy ubezpieczenia w najlepszych cenach!

Dodatkowo możemy zaproponować dopasowane dla każdego klienta Auto - Casco z różnymi opcjami:

 • ochrona przed skutkami kradzieży i zniszczenia samochodu, oraz jego wyposażenia,
 • odpowiedzialność na terenie RP, lub rozszerzona poza granice Polski,
 • opcja wykupienia redukcji sumy ubezpieczenia,
 • opcja utrzymania stałej wartości rynkowej,
 • opcja wykupienia udziału własnego w kradzieży z miejsc niestrzeżonych,
 • opcja ubezpieczenia szyb.

Ubezpieczenia Nowy Sącz

ASSISTANCE - pomoc w podróży
Do polisy komunikacyjnej jest możliwość wykupienia dodatkowego ASSISTANCE - wsparcia w podróży, gwarantującego pomoc przez 24 godziny w Polsce i Europie.

ASSISTANCE występują w różnych wariantach, między innymi:

 • pomoc w razie awarii pojazdu, naprawa w miejscu lub holowanie do warsztatu samochodowego,
 • hotel dla kierowcy i pasażerów, lub organizację powrotnej podróży,
 • pojazd zastępczy.

Ubezpieczenia Limanowa

Ubezpieczenia majątkowe dla osób prywatnych
Co ubezpieczamy:

 • mieszkania, domy, elementy działki, budynki i lokale w budowie, budynki gospodarcze
 • budynki i lokale w budowie, domy letniskowe, mienie na tarasie i w ogrodzie,
 • ruchomości domowe, materiały budowlane w budynkach i lokalach w budowie
 • stałe elementy wykończeniowe, szyby, urządzenia i instalacje, przedmioty wartościowe,
 • mienie służbowe, zapasy gospodarstwa domowego,
 • odzież i inne przedmioty osobistego użytku (okulary, przenośny sprzęt medyczny - pompy insulinowe),
 • sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, części zamienne do samochodów, motocykli, wózki inwalidzkie, rowery
 • elementy działki, ubezpieczenie od graffiti,
 • ubezpieczenie mebli w ogrodzie lub na tarasie, roślinności ogrodowej, ogrody zimowe,
 • nagrobki.

Od czego ubezpieczamy? Zakres ubezpieczenia:
w odniesieniu do budynków/lokali:

 • all risk,
 • zdarzenia losowe - ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódz opad śniegu i lodu, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów,
 • przepięcie,
 • dewastacja,
 • akcja ratownicza.

w odniesieniu do ruchomości domowych i stałych elementów:

 • all risk,
 • zdarzenia losowe - ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódz opad śniegu i lodu, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów,
 • przepięcie,
 • dewastacja,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek (w tym poza miejscem ubezpieczenia),
 • akcja ratownicza.

Ubezpieczenia Krynica

Ubezpieczenie małego i średniego biznesu/ubezpieczenie firmy
W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. W zależności od potrzeb przedmiotem ubezpieczenia mogą być różne składniki majątku firmy:

 • budynki/lokale, budowle, elementy działki,
 • mienie ruchome (maszyny, urządzenia, wyposażenie),
 • niskocenne składniki majątku,
 • nakłady inwestycyjne, środki obrotowe,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • wartości pieniężne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze.

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym może być rozszerzone o szereg dodatkowych klauzul:

 • zwiększonych kosztów działalności,
 • zepsucia środków obrotowych,
 • prac budowlano - montażowych,
 • ochrony prawnej.

W zależności od oczekiwań zakres ochrony może dopasować elastycznie:

 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk),

lub od ryzyk nazwanych:

 • ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • wandalizmu,
 • przepięcia,
 • szyb od stłuczenia,
 • cargo.

ubezpieczenia grybów

OC przedsiębiorcy/działalności gospodarczej
Odpowiedzialność osób fizycznych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem.
Oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
i posiadania mienia:

 • OC ogólna (z wyłączeniem OC za produkt i OC za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy lub usługi)
 • OC podstawowe + OC za produkt + OC za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy
  lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z wadliwego wykonania

Ubezpieczenie można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, m.in.:

 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • OC najemcy,
 • OC za szkody pomiędzy Ubezpieczonymi i ich podwykonawcami,
 • OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego,
 • OC w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu,

W ofercie posiadamy ubezpieczenia specjalistyczne:

 • OC zawodów medycznych, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów; zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia osób wykonujących zawód MEDYCZNY zawierane indywidualnie), oraz ubezpieczenia dobrowolne
 • OC Biur Rachunkowych
 • OC Agentów Nieruchomości
ubezpieczenia krynica
ubezpieczenia krynica
ubezpieczenia grybów

Ubezpieczenia w miejscowościach: Grybów, Limanowa, Nowy Sącz oraz Krynica

Wykonanie:ITcare