Przydatne informacje

Poniżej przedstawiamy listę Towarzystw ubezpieczeniowych wraz z adresami internetowymi, dla Państwa wygody w przypadku zgłoszenia szkody lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

ALLIANZ

 • Zgłoś szkodę przez telefon: Zadzwoń 22 567 12 02
 • Korespondencję dot. wypowiedzenia/sprzedaży prosimy przekazywać:

ALLIANZ Życie

AVIVA
Aby zgłosić szkodę:

 • Zadzwoń z miejsca wypadku na numer 801 28 28 28 lub z telefonu komórkowego:
  (+48) 22 563 28 28,
 • Dostarcz dokument do Avivy pocztą na adres: Aviva Skr. Pocztowa 11, 00 - 800 Warszawa 66
 • Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@aviva.pl

AVIVA Życie

BENEFIA


Zgłaszanie szkód:
 • 801 080 300 lub 22 212 20 30 - czynny całą dobę
 • Dostarcz dokument do Benefii pocztą na adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
 • Pocztą elektroniczną na adres: centrala@benefia.pl

BENEFIA Życie

COMPENSA


Zgłaszanie szkód:
 • Zgłaszanie szkód online: http://www.compensa.pl/
 • Pocztą na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczenień S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02 - 342 Warszawa
 • Pocztą elektroniczną na adres: centrala@compensa.pl
 • W oddziale terenowym

COMPENSA Życie

CONCORDIA
Zgłaszanie szkód: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
Wypowiedzenie:

 • Za pomocą poczty listem poleconym na adres: ul. Św. Michała 43, 61 - 119 Poznań
 • Za pomocą faxu: (+48) 61 85 84 801
 • Na adres email: office@concordiaubezpieczenia.pl

CONCORDIA Życie

GENERALI
Zgłoszenie szkody:

 • Aby zgłosić szkodę, zadzwoń natychmiast po zdarzeniu do Centrum Pomocy Generali pod numer (+48) 22 521 05 95
 • Dostarcz dokument do Generali pocztą na adres: Generali T.U. S.A. Departament Sprzedaży Bezpośredniej, ul. Postępu 15B 02 - 676 Warszawa
 • Dostarcz dokument osobiście do placówki lub agenta Generali

GENERALI Życie
Zgłoszenie szkody:

 • Telefonicznie - dzwoniąc na numer: 22 469 69 69
 • E-mailem - wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@gothaer.pl

Wypowiedzenie pisemne na adres: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

HDI Asekuracja
Zgłoszenie szkody:

Wypowiedzenie pisemne na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.CENTRALA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub w oddziale terenowym.

ERGO HESTIA
Zgłoszenie szkody:

 • Przez Internet. Wykorzystując formularze dostępne w oknie "Zgłoś szkodę" po prawej stronie ekranu
 • " Przez telefon. Do dyspozycji Klientów są nasi konsultanci. Aby powiadomić nas o zdarzeniu
  w tradycyjny sposób, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: z telefonu stacjonarnego 801 107 107 lub z telefonu komórkowego +48 58 555 5 555

Wypowiedzenie pisemne na adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot. Dokumenty możesz także przekazać agentowi naszego Towarzystwa.

ERGO HESTIA Życie

INTER Polska

InterRisk
Zgłoszenie szkody:

 • Jeżeli chcą Państwo zgłosić zdarzenie objęte ubezpieczeniem (także z opcją Assistance) prosimy o kontakt z naszym Call Center pod numerem telefonu: 22 212 20 12

Aby wypowiedzieć umowę, otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia lub zasięgnąć informacji dotyczącej swojej polisy prosimy o kontakt z naszym Centrum Rozliczeniowym: tel. 22 291 22 98,
e-mail: wypowiedzenie.oc@interrisk.pl lub centrum.rozliczeniowe@interrisk.pl

LIBERTY DIRECT
Zgłoszenie szkody:

 • Telefonicznie pod numerem tel. (+48) 22 589 95 21 fax: (+48) 22 589 97 97
 • Elektronicznie pod adresem e-mail: szkody@libertydirect.pl
 • Godziny pracy Konsultantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 19.00, soboty 9:00 - 17:00

Wypowiedzenie pocztą na adres: ul. Chocimska 17, 00 - 791 Warszawa

Link4
Zgłoszenie szkody:

 • Zadzwoń pod 22 444 44 44 jeszcze z miejsca zdarzenia

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15, 02 - 676 Warszawa

MTU
Zgłoszenie szkody:

 • formularzem internetowym na www.mtu.pl
 • telefonicznie MOJA INFOLINIA: 801 107 108 (z telefonu stacjonarnego) lub 58 555 6 222 (z telefonu komórkowego)

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Proama
Zgłoszenie szkody:

 • Skontaktuj się z Działem Likwidacji Szkód Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta pod numerem 815 815 815* i wybierz na klawiaturze Twojego telefonu numer 1

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 620-883 Lublin

PZU
Zgłoszenie szkody:

 • https://zgloszenie.pzu.pl/

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
(PZU SA) al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

PZU Życie

TUW TUW
Zgłoszenie szkody:

 • Szkodę można zgłosić telefonicznie pod numerami Infolinii: 801-001-003, (22) 54-79-856 lub w najbliższej jednostce terenowej TUW "TUW"

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: Biuro Regionalne ul. Szlenkierów 1 01-181 Warszawa lub w najbliższej jednostce terenowej

TUW TUZ
Zgłoszenie szkody:

 • Informujemy, że została uruchomiona specjalna linia telefoniczna (22) 327- 60- 60 do zgłaszania szkód z umów ubezpieczeń zawartych w TUW TUZ

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na adres: Centrala TUW TUZ ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

UNIQA
Zgłoszenie szkody:

 • zgłoś szkodę za pomocą strony internetowej Elektroniczne zgłoszenie szkody
 • zadzwoń do Centrum Pomocy Grupy UNIQA 801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.) - Serwis przyjmowania zgłoszeń szkód czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00. Po godz. 19.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości na poczcie głosowej
 • serwis przyjmowania zgłoszenia szkód Assistance czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

Wypowiedzenie umowy u agenta UNIQA. Pobierz i wydrukuj dokument wypowiedzenia, uzupełnij
go a następnie złóż u Agenta lub w najbliższej placówce UNIQA TU SA

UNIQA na Życie

WARTA
Zgłoszenie szkody:

 • pod numerem tel. 801 308 308 - jeśli dzwonisz z Polski

Wypowiedzenie umowynależy wysłać na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.CENTRALA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

WARTA Życie

Valid XHTML 1.0 Transitional
Wykonanie:ITcare