Dokumenty

W tym miejscu znajdą Państwo najpotrzebniejsze dokumenty do pobrania w formacie PDF:

Wypowiedzenie zgodnie z artykułem 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku z końcem okresu na jaki została zawarta


Wypowiedzenie zgodnie z artykułem 28a ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku dot. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w trakcie jego trwania tylko do umowy automatycznie wznowionej oraz jeśli jesteś ubezpieczony w tym samym czasie w innym zakładzie ubezpieczeń


Wypowiedzenie zgodnie z artykułem 33 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku dot. wypowiedzenia po nabyciu pojazdu


Wzór Umowy Kupna - Sprzedaży


Oświadczenie sprawcy szkody

Valid XHTML 1.0 Transitional
Wykonanie:ITcare